MENU

Great Spas

UNESCO nominaceJazyky

×

Bad Ems

Bad Kissingen

Baden-Baden

Baden bei Wien

Bath

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Mariánské Lázně

Montecatini Terme

Spa

Vichy

×

UNESCO nominace

Kritérium II

Kritérium III

Kritérium IV

Kritérium VI

Nominační dokumentace

×

Informace

„Slavné lázně Evropy“ tvoří jedenáct jedinečných proslulých lázeňských měst, jež najdeme v sedmi zemích.

Průkopníci moderní turistiky

Baden bei Wien
Rakousko

Spa
Belgie

Západočeský lázeňský trojúhelník

Karlovy Vary · Františkovy Lázně · Mariánské Lázně
Česká Republika

Vichy
Francie

Bad Ems · Baden-Baden · Bad Kissingen
Německo

Montecatini Terme
Itálie

Bath
Velká Británie

Průkopníci moderní turistiky

Každé z těchto jedenácti měst se rozvíjelo v letech 1700 – 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů, jejichž využívání vedlo k rozvoji lázeňské infrastruktury, zaměřené na léčebné, terapeutické a také kulturně-společenské funkce ve městě.

Právě unikátní architektonická typologie proslavila tyto lázeňské resorty a defacto vedla k prvnímu rozvoji cestovního ruchu tak, jak jej dnes známe.

Lázeňské procedury, jak pitné, tak koupelové, musely být doprovázeny terapeutickou a rekreační nfrastrukturou, pečlivě navrženou v malebné lázeňské krajině.

Great Spas of Europe – to znamená také rozvoj lázeňského lékařství, kdy díky progresivním lékařům využívajících léčebné přírodní zdroje se rozvinulo i diagnostické lékařství.

Přesto, že lázeňská města mohou být v některých kategoriích vnímána téměř elitně, až paradoxně v oblasti sociální u nich docházelo k propojování společenských vrstev a uzavírání pomyslných nůžek v celoevropském kontextu. V lázních se v čase konala důležitá politická setkání, lázeňské prostředí podněcovalo významné umělce v jejich tvorbě a dodnes je jejich tvorba v lázeňských městech přítomna.

Díky dlouhodobě respektované strategii, obsahující ekonomické a léčebné kategorie, se podařilo limitovat živelnou zástavbu a zároveň zachovávat původní účel lázní a hlavně jejich nezaměnitelné atmosféry. Díky této přetrvávající funkci, a na ní navázaných objektech, se zajistila živoucí tradice evropské kultury, chování a zvyků.

Water_img

Kritéria

Aby mohl být statek zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, musí vykazovat mimořádné hodnoty a alespoň jedno z deseti výběrových kritérií UNESCO. „Slavné lázně Evropy“ splňují 4 kritéra – ii, iii, iv a vi.

Kritérium II

Vliv na evropská města

Kritérium: „Nominace musí ovlivňovat vymezené období nebo dané oblasti kultury, architektury, technologie a projektování měst a krajiny.”

Vliv na evropská města
Nominovaná města ovlivnila rozvoj Evropy mezi 18. a 20. stoletím. Přítomnost pokrokových myslitelů a prostor k diskuzím znamenaly rozvoj vědy, medicíny a umění.

Kritérium III

Lázeňská kultura – lidské zdraví

Kritérium: „Přinášet jedinečné a výjimečné svědectví o tradicích živých nebo zaniklých civilizací.

Lázeňská kultura – lidské zdraví
Nominace dokládá komplexní přístup ke zdraví, který se ve městech rozvíjel. Lázeňská kúra se tak nestala pouze předmětem určování diagnóz, ale zahrnovala zdravé stravování, pohyb a kvalitní trávení volného času. Tím byl položen základ moderní lázeňské turistiky.

Kritérium IV

Jedinečná městská typologie

Kritérium: “Nominace musí být příkladem určitého architektonického či technologického souboru a krajiny ilustrující jedno nebo více období v dějinách.”

Jedinečníá městská typologie
„Slavné lázně Evropy“ jsou typologickým příkladem tzv. „lázeňského města“. Tedy kombinací kvalitní architektury, městského plánování a krajinného designu, uzpůsobeného podle rozmístění přírodních minerálních pramenů a výrazným vlivem na moderní cestovní ruch

Kritérium VI

Křižovatka mezinárodních kultur

Kritérium: “Nominace musí spojovat události, tradice, myšlenkové proudy a umělecká díla, která danou lokalitu výrazně obohacují.“

Křižovatka mezinárodní kultury Mezinárodní propojení sociálních, politických a uměleckých myšlenek vytvářelo náboženskou a sociální svobodu. Lázeňská města byla sídlem uměleckých mecenášů a inspirací pro různá díla. Mnoho umělců zde poprvé vystavovalo nebo vystupovalo.

Nominační dokumentace

Římská tradice v Evropě a islámský svět

Lázně

Staří Římané, kteří ovlivnili utváření evropské lázeňské kultury, nám odkázali tradice, které jsou obsažené v hammam (tureckých lázních) i v západním světě. Jsou jimi lázně, které slouží nejen ke koupelím, ale také k terapeutickým činnostem jako je vodoléčba a masáže, a zahrnují také pobyt v knihovnách a ve sportovních zařízeních.
Římské lázně byly dokladem moderního myšlení v západní Evropě a inspirovaly svým luxusem a dekorem. Vedle uměleckých děl zde byly bazény z drahého mramoru a vysoké klenby s freskami. Tyto monumentální stavby, které byly pro římská města specifické, plnily multifunkční úlohu, a to jak po stránce hygienické, tak i po stránce kulturní.

Někdy byly přizpůsobeny venkovskému prostředí přilehlých minerálních a termálních pramenů. Římané nalézali a využívali tyto vodní zdroje napříč celou říší a položili tím základ měst jako Aachen, Acqui Terme, Aix-en-Provence, Aix-les- Bains, Baden-Baden a Bath.

Zajímavé je, že pojem „lázeňská síť“ existuje již od starověku, o čemž svědčí slavná Peutingerova mapa, která je uložena ve Vídni a od roku 2007 a je zapsaná na seznam UNESCO.

Středověká kopie římské mapy zobrazuje síť cest Římské říše od Atlantiku do Číny a jsou v ní používány symboly k identifikaci měst. Mezi těmito symboly je čtyřhranná budova symbolizující lázně. Názvy většiny lázeňských míst se skládají ze slova Aquae nebo Aquis – což znamená „vody“. Pro zajímavost, Aquis Calidis (Vichy) doprovází lázeňský symbol, Aquis Solis (Bath) nikoliv.

Síť lázeňských míst pokrývala také severní Afriku včetně Aquae Calidae, současných tureckých lázní Hamman Righa v Alžírsku. Se zánikem Římské říše zanikl také princip lázní s místnostmi s rozdílnými teplotami dodávanými podlahovým topením a bazény s vodou o různé teplotě. Znovuobjevení metod římských lázní na konci 18. století vedlo k zakládání nových, které opět nabízely římské nebo římsko-irské metody. Dalším odkazem Římanů bylo spojení mezi zdravím a plnohodnotným trávením volného času. Zmíněný model je podstatou The Great Spas of Europe.

Water_img

Edmond Paulin, Thermes de Dioclétien, restitution, 1880, Prais, Ensb-a.

scroolup